Bjørnongan

Bjørnongan - 4-6 år

På Bjørnongan finner vi de eldste barna i barnehagen, og i år er vi 13 barn. Vi vil ha stort fokus på å utvikle barnas selvstendighet gjennom våre daglige aktiviteter, eksempler på dette er øve på å kle på og av ytterklær selv, gå på toalettet og huske å vaske hendene etterpå, og smøre mat selv.

Vi vil dra på mange turer og tilbringer det meste av tiden her i barnehagen utendørs. Vi har minibuss i barnehagen og den vil vi bruke ofte slik at vi kan dra på litt lengre turer. Når vi ikke er på turer vil vi tilbringe så mye som mulig tid nede i Bjørnehiet, noen ganger blir vi der hele dager også.

Barns medvirkning er noe vi også ønsker å legge vekt på hos oss. Det er viktig at alle barn får føle at de er med på å medvirke i sin egen hverdag, og dette kan vi legge til rette for gjennom jevnlige samtaler med barna om hva de ønsker. Ikke alltid vi kan gjøre det de ønsker, men de skal i alle fall vite at de blir hørt og sett.

Skolestarterne får sin egen klubb som har møte en gang i uken. Der legges det opp til skolerelaterte aktiviteter, og vi vil også ha skrivedans fast på programmet. Vi avslutter skolestarterklubben med Rosaruss, men russeluer, russestreker og mye moro. I tillegg har vi overnatting her i barnehagen for skolestarterne i løpet av juni

 

Bjørnongans barnehageår

Dette barnehageåret vil vi ha skogen som overordnet tema, og vil knytte temaet opp mot våre satsningsområder. Vi vil i løpet av året ta for oss tema som: Livet i skogbunnen, Fugler i skogen, Dyr i skogen og Trær i skogen i forbindelse med friluftsliv. Og med gården som satsningsområde vil vi se på hvordan bruker bonden skogen (vedhogst, tømmer, innhøsting o.l.) hogge juletre, gårdsbesøk flere ganger i året, snekre fuglebrett og mange turer til skogområder der vi ser på hva skogen har å by på.

Siden skogen er tema i år, ønsker vi å ha Dyrene i Hakkebakkeskogen som «vår» bok, i alle fall i høsthalvåret. Kanskje blir det lengre hvis barna ønsker det, og vi finner nye aktiviteter knytet til boken (både forming, sanger, dramatisering, se film o.s.v)

Vi vil dette året tilbringe mer tid utendørs enn før, og det er mulig vi starter med levering/henting ute i vår nye teltlavvo som blir ute på åkeren (ved parkeringen). Vår base blir nede i Bjørnehiet, og de dagene i ikke er på tur, er det der vi vil være.

Vi vil ha gårdsdag en dag i uken, der vi har ansvar for å rengjøre og stelle hos dyrene våre. Hver tredje uke blir det gårdsuke, og da her vi ansvar for dyrene de dagene det ikke er gårdsdager.