Bjørnongan

Bjørnongan - 4-6 år

På Bjørnongan finner vi de eldste barna i barnehagen, og i år er vi 12 barn og 2 voksne. Vi vil ha stort fokus på å utvikle barnas selvstendighet gjennom våre daglige aktiviteter, eksempler på dette er øve på å kle på og av ytterklær selv, gå på toalettet selv og huske å vaske hendene etterpå, og smøre mat selv.

Vi vil dra på mange turer og tilbringer det meste av tiden her i barnehagen utendørs. Vi har minibuss i barnehagen og den vil vi bruke ofte slik at vi kan dra på litt lengre turer. Når vi ikke er på turer vil vi tilbringe tiden vår i Hakkebakken, Bjørnehiet eller på uteområdet vårt.

Barns medvirkning er noe vi også ønsker å legge vekt på hos oss. Det er viktig at alle barn får føle at de er med på å medvirke i sin egen hverdag, og dette kan vi legge til rette for gjennom jevnlige samtaler med barna om hva de ønsker. Det er ikke alltid vi kan gjøre det de ønsker, men de skal i alle fall vite at de blir hørt og sett. Vi ønsker å jobbe med vennskap og bygge gode relasjoner til hverandre. Barna skal få oppleve mestring, trygghet og omsorg!

For noen av Bjørnongan vil dette være det siste året i barnehagen – og vi vil gi dem noen erfaringer med skolen og prate om hva som forventes av dem der. Vi ønsker å gi dem et fint siste år i barnehagen, med gode minner fra tiden her sammen med oss. Skolestarterne får sin egen klubb som har møte en gang i uken. Der legges det opp til skolerelaterte aktiviteter, og vi vil også ha skrivedans fast på programmet. Vi avslutter skolestarterklubben i mai som Rosaruss, med russeluer, russestreker og mye annet moro. I tillegg har vi overnatting her i barnehagen for skolestarterne i løpet av juni.

ÅRET TIL BJØRNONGAN - 2018/2019

Vi vil dette året fortsette med å ha fokus på å gi barna trygghet rundt dyrene. De skal få utvidet kunnskap om gårdslivet og følge bonden gjennom året. Barna skal få være med på stell av dyrene og rengjøring inne hos dyrene i fjøset. Barna skal også få kunnskap om dyrene vi har og hva vi får av dem – eks. ull fra sauen, og egg fra høns og hvordan vi kan lage mat av egg. De skal få kjennskap til at når vi sår noe, så høster vi noe og at blomster og grønnsaker trenger næring/vanning for å vokse, samt delta med luking av grønnsakshagen. Vi skal også se nærmere på de ulike kjøretøyene en bonde har.

Vi blir nok også å finne en del ute i friluftslivet. Barna skal få kunnskap om de ulike årstidene og forskjellen på dem. De skal få øve seg på å pakke egen tursekk og smøre egen matpakke. Vi vil ha fokus på hvilke klær som skal brukes – avhengig av været. Det vil bli bærturer, toppturer, og fokus på naturvern. Vi ønsker også å ha en skiuke sammen med barna, hvor vi avslutter med en litt lengre tur med tursekk og niste – også her vil vi ta hensyn til barna og deres ferdigheter. Vi skal se på kart og selv prøve å tegne ett for så å bruke det. Ettersom vi skal en del på tur er det naturlig at vi tenner en del bål, noe vi også gjør i barnehagen. Derfor er bålvett noe vi kommer til å snakke en del om, hvordan vi skal opptre rundt bålet og at vi skal ha respekt for det. Det vil alltid være med en bok på tur, som vi kan lese sammen rundt leirbålet.