Nullmobbing.no

På det nye nettstedet www.nullmobbing.no finner barn og foreldre informasjon og råd om mobbing og deres rettigheter.

Vi jobber forebyggende mot mobbing ved at vi har fokus på barns sosial kompetanse hvor de bl.a. utvikler vennskap, empati, selvhevdelse og samarbeidsevner. Vi jobber med relasjonsbygging både mellom barna og mellom barn/voksne. Vi ser viktigheten med nære, aktive og tydelige voksne som skaper tillit og trygghet for barna.