Gaupongan

2-3 åringene

Vi vil innen friluftsliv bruke mye tid på å bli kjent med områdene vi har utenfor barnehageområdet. Vi kommer til å gå på litt lengre turer, både for å øve på det å gå i ulikt terreng, samt øve oss på å gå med egen sekk etterhvert. Gjennom turene ønsker vi å ha fokus på det å bli kjent med og lære om hva naturen har å by på, men også å skape nysgjerrighet og gode naturopplevelser for alle barna. Vi kommer til å lære om de ulike årstidene, dyrene i skogen, spor, mat i naturen, samt å dra på skattejakt etter ulike naturmaterialer. Bussen vil også ta oss med på fine turmål litt lengre unna. 
Innen gårdslivet vil fokuset være på bli kjent med, og skape trygghet til dyrene våre. Vi skal øve oss på å mestre de ulike oppgavene vi har i fjøset som å gi mat, fli, lufte kaninene og gi omsorg. Vi kommer også til å lære om andre gårdsdyr og knytte ulike aktiviteter opp mot dette. Traktoren kommer også til å være et viktig tema her.

Barnehagehverdagen vår vil ellers bestå av faste og trygge rutiner. Vi vil ha samlingsstund med sanger, rim og høytlesing hver dag. Ellers vil vi øve oss på å kle på oss selv, øve oss på å smøre mat, samt oppleve gleden av å være i et fellesskap

Gaupongans barnehageår

Dette barnehageåret skal vi ha gårdsliv og skogen som hovedfokus.
I forhold til gårdslivet vil vi på høsten prioritere trygghet i fjøset og sammen med dyrene våre. Vi vil være innom daglig for å hilse på, og for å se at dyrene har det bra. En dag i uka har vi gårdsdag, og da er det vi som har ansvaret for å fli til dyrene. Vi har også gårdsuke hver 3. uke, og da kommer vi til å ha ekstra fokus på gårdsaktiviteter.
Under temaet «skogen året rundt» vil vi prioritere mye turer i vår barnehagehverdag. Vi vil ha som hovedfokus å skape gode naturopplevelser sammen, og bli bedre kjent med hva som finnes der. Vi vil legge opp til både korte gåturer i nærområdet, besøk i lavvoen vår og bussturer, slik at vi får flere naturinntrykk. Vi kommer også til å ha fokus på påkledning, da det er viktig å lære seg hva man trenger av klær når man er ute, samt å kle på seg selv. Andre opplevelser vil bli å høste av naturen, lage mat ute, samle naturmaterialer, bli kjent med livet i skogen og oppleve naturens forandringer gjennom året.         
Hver måned vil vi også ha månedens dyr, hvor vi fordyper oss i ett nytt dyr hver måned. Da lærer vi om hva dyret og dyreungen heter, hva det spiser og selvfølgelig hvordan bæsjen ser ut. Månedens bok har vi også, og da gjentar vi den samme boka jevnt gjennom hele måneden.  Dette for at alle barna skal kunne bli kjent med historien i boka.