Tegn til tale

Vinter/vår 2019 startet vi med «tegn til tale» som kommunikasjonsverktøy for å underbygge det muntlige språket. Vi er i oppstartsfasen enda, og målet er at både små og store skal ta det i bruk. Selv om vi ikke har holdt på så lenge ende, ser vi allerede at dette er et nyttig verktøy – både for barn og voksne.

Når tegn brukes som støtte benytter en seg av en kommunikasjonsform som bygger på kroppsspråk, mimikk, naturlige tegn og tegn «lånt» fra Norsk tegnspråk. Tegn som støtte er ikke det samme som tegnspråk. Tegnene brukes alltid sammen med tale, og målet vil alltid være at barnet skal utvikle tale. En gir barnet muligheter for å ta i bruk flere sanser når det skal tilegne seg språk. Dersom talen ikke kommer som forventet, har vi sikret barnet en alternativ kommunikasjonsform. Bruk av tegn er en støtte for barnets språkforståelse og et redskap for at barnet selv skal kunne uttrykke seg. Mange tegn er illustrative og logiske og tydeliggjør budskapet bedre enn det som sies med tale.

Forskning viser at barn tar i bruk tegn før tale. De får også bedre språkforståelse og et større ordforråd enn de som ikke blir eksponert for tegn. Barn i førskolealder er åpne og interesserte i å lære seg tegn og bruke denne kommunikasjonsformen på en naturlig måte sammen med andre. Dette bidrar til å skape et inkluderende miljø for alle barn i barnehagen. (statped.no)