Ansatte

Bjørnongan

Ida Kristine Myhre

Stilling: Styrer
906 61 722
ida.stiklestad@gmail.com

Jobber som styrer og er pedagogisk leder på Bjørnongan :)

Eirik Leine

Stilling: Pedagogisk leder

Pedagogisk leder på Bjørnongan :)

Linda Karoline F. Karlgård

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider

Linda er innom alle avdelingene ila uken :)

Martine Hansen

Stilling: Pedagogisk medarbeider

Martine er sammen med både Bjørongan og Revongan ila uken :)

Revongan

Hedvig Aksnes

Stilling: Pedagogisk leder

Hedvig er pedagogisk leder for Revongan :)

Karina Musum Fellmann

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider

Karina jobber som barne- og ungdomsarbeider sammen med Revongan :)

Linda Karoline F. Karlgård

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider

Linda er innom alle avdelingene ila uken :)

Martine Hansen

Stilling: Pedagogisk medarbeider

Martine er sammen med både Bjørongan og Revongan ila uken :)

Ulvongan

Marianne Andreassen

Stilling: Pedagogisk leder

Marianne er Pedagogisk leder for Ulvongan :)

Bjørg Leirset

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider

Bjørg er fagarbeider sammen med Ulvongan :)

Linda Karoline F. Karlgård

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider

Linda er innom alle avdelingene ila uken :)

Andre ansatte

Josefina Storm-Johansen

Stilling: Pedagogisk leder

Josefina er i permisjon frem til februar 2019

Emilie Hansen

Stilling: Renholder

Emilie er en av to renholdere og avløsere :)

Tom Anders Hansen

Stilling: Eier

Tom Anders er medeier og vaktmester i barnehagen

Marte Nervik Myrvold

Stilling: Eier
951 60 763
marte.stiklestad.barnehage@gmail.com

Marte er barne- og ungdomsarbeider og eier av barnehagen. Jobber for tiden ikke fast på avdeling, kun i småstunder. Har personal/økonomi/HMS ansvar.