Ansatte

Bjørnongan

Ida Kristine Myhre

Stilling: Styrer
917 53 265
ida.stiklestad@barnehage.no

Jobber som styrer og er pedagogisk leder på Revongan

Eirik Leine

Stilling: Pedagogisk leder
eirik.stiklestad@barnehage.no

Pedagogisk leder på Bjørnongan

Marianne Andreassen

Stilling: Pedagogisk leder
marianne.stiklestad@barnehage.no

Marianne er Pedagogisk leder for Bjørnongan

Revongan

Linda Karoline F. Karlgård

Stilling: Pedagogisk medarbeider

Er sammen med Revongan 70%. Er utdannet barnehagelærer.

Bjørg Leirset

Stilling: Pedagogisk medarbeider
bjorg.stiklestad@barnehage.no

Bjørg er pedagogisk medarbeider sammen med Revongan :)

Ulvongan

Josefina Storm-Johansen

Stilling: Pedagogisk leder
josefina.stiklestad@barnehage.no

Hedvig Aksnes

Stilling: Pedagogisk leder
hedvig.stiklestad@barnehage.no

Karina Musum Fellmann

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider

Karina jobber som barne- og ungdomsarbeider sammen med Gaupongan :) Fødselsperminsjon barnehageåret 2016-2017

Martine Hansen

Stilling: Pedagogisk medarbeider

Martine er sammen med Ulvongan to dager i uka :)

Rita Norberg

Stilling: Lærling

Rita jobber som lærling i Barne- og Ungdomsarbeiderfaget, er med Ulvongan hver dag.

Andre ansatte

Emilie Hansen

Stilling: Renholder

Emilie er en av to renholdere og avløsere :)

Tom Anders Hansen

Stilling: Eier

Tom Anders er medeier og vaktmester i barnehagen

Marte Nervik Myrvold

Stilling: Eier
95160763
marte.stiklestad@barnehage.no

Marte er barne- og ungdomsarbeider og eier av barnehagen. Jobber for tiden ikke fast på avdeling, kun i småstunder. Har personal/økonomi/HMS ansvar.