Ulvongan

Ulvongan 3-4 år

Vi kommer til å følge gården, og dyrene våre gjennom hele året, tilpasse oss årstidene og få kjennskap til hva som skjer i de ulike periodene. Vi har en egen kjøkkenhage vi skal stelle og høste inn ifra, slik at vi kan bruke råvarene til matlaging. På høsten har vi fokus på innhøsting, sanking, få kjennskap til livet i åkeren, samt lage mat av råvarene vi høster. Vi skal også bli godt kjent med dyrene våre. På vinteren skal vi bli godt rutinert med fjøsstell, stelle, fli, mate, børste og kose med dyrene. Vi skal også lage mat til både de og fuglene. På våren er det mye som skjer på gården, og vi kommer til å bli kjent med enda flere dyr, sauen kommer og vi får oppleve lamming samt saueklipping. Vi skal også følge med på hva som skjer med åkeren på denne tiden, med våronn, såing, samt utslipp av dyr. Gjennom hele året kommer vi til å følge bonden og hva han gjør på gården, samt bruke råvarene vi mottar av dyrene til matlaging. Hestestell og ridning vil også være sentralt gjennom hele året.

Friluftsliv kommer vi også til å ha fokus på gjennom hele året, der vi tilpasser oss årstidene, og bruker naturen aktivt som læringsarena. Vi skal ferdes mye ute i skog og mark, og ha fokus på å skape nysgjerrige, naturglade og trygge barn som trives i naturen. Vi vil følge nøye med på årstidene, og forandringene der. Vi skal bli godt kjent med dyrene i skogen, se på sportegn, hi, samt tilegne oss kunnskap om hvordan de lever. Bærsanking vil være en viktig del av høsten, samt å tilberede bærene slik at de kommer til nytte. Dyrene og livet ute i naturen kommer til å være inspirasjon når det kommer til formingsaktiviteter, samt samlingsstunder. Vi skal også få oppleve friluftsliv gjennom å tenne bål, dra på teltturer, oppleve mange spennende i turmål i nærområdet, samt nye opplevelser med grottevandring, jakt og fiske. Vi skal også dra på det vi kaller eventyrturer i skogen, der vi er ute i naturen og skaper en god og spennende ramme rundt ei eventyrstund ilag.

Barnehageåret 2017/2018

Vi følger livet i skogen året rundt. Vi skal se på årstidene, oppleve skiftene, hva de gjør med skogen, og hvordan den forandrer seg gjennom hele året. Vi skal få kjennskap til hvordan vi kan benytte oss av skogen, og hva vi kan oppleve de ulike årstidene. Det vil være naturlig å følge med på trærne, og kanskje velger vi oss et spesielt tre som vi kan følge gjennom året. Vi skal også få kjennskap til de ulike naturmaterialene, og hva vi kan benytte de til. Vi kommer til å samle naturmaterialer som vi skal bli godt kjent med og benytte til formingsaktiviteter. Dyrene i skogen skal vi bli godt kjent med, og lære oss hvordan de lever. Kanskje er vi heldige og får oppleve noen av dyrene, vi får i alle fall sett på en rekke sportegn, samt hvordan de bor og hva de spiser. De minste dyrene som lever i skogen skal vi også stifte nærmere bekjentskap med, nemlig insektene. Det er en spennende prosess å se på livet i maurtua, samt grave etter mark. Fuglene vil vi også ha fokus på, og disse vil vi få oppleve masse igjennom året. Å lytte etter fuglesang, samt å lage fuglekasser og følge livet i den vil være en viktig del av arbeidet vårt.