Revongan

Revongan er 0-2 åringene våre

For Revonganer vår barnehagehverdag ofte det første møtet med barnehagen. De skal bli kjent med nye barn og voksne og da bør det være faste og trygge rutiner slik at de får en fin og rolig start på barnehagelivet. For oss er trygghet og omsorg viktig, og dette blir det lagt stor vekt på i alle våre opplegg og rutiner. Vi har faste og rolige stunder rundt bleieskift, måltid, rydding, påkledning og soving, samt samlingsstund hvor vi vektlegger enkle og faste sanger, rim og regler.

Bjørnehiet – lavvoen vår – og utetiden er også viktig for oss. Ettersom vi er mye ute på tur, enten med vognene eller minibussen, legger vi opp til faste turmål hvor barna kan bli kjent og trygge. De skal få øve seg på det og være på tur og få erfaring med hva en tur er – da er også trygghet og rutiner veldig grunnleggende for en fin tur- og naturopplevelse. En dag i uken har vi gårdsdag og da skal vi stelle for dyrene våre.  Dyrene vil bli vårt største fokus på gården, og vi tenker de skal bli godt kjent med dem og lære om dem – igjen kommer tryggheten og tilliten inn.
            Etter hvert som barna blir trygge og kjent med rutiner og rammene i barnehagen vil turene bli lengre og vi utforsker nye steder. Årstidene vil bli sentralt igjennom hele året og som en naturlig del av gårdsliv og friluftsliv. Vi legger vekt på Revongans utvikling og barna vil få aktiviteter og opplegg tilrettelagt etter deres behov.

Revongans barnehageår

I starten av året vil det største fokuset vårt være å bli kjent både med de voksne, de andre barna og som barnegruppe. Vi skal bli trygge på hverandre og vi skal bli trygge på barnehagen og de rutinene vi har her. Der er, som nevnt, viktig at barna får en rolig start på barnehagelivet og vi vil derfor bruke god tid på tilvenning og bli godt kjent. I denne perioden vil vi være en del på barnehagen og rundt barnehagens område. Etter hvert som barna er trygge vil vi dra på noe lengre turer.

I år vil skogen være et tema som vi kommer til å ha stort fokus på. I skogen får vi brukt sansene våre ved både se, høre, føle, smake og lukte. Motorikken vil også få en fin utfordring for barna med tanke på det ujevne terrenget med røtter, steiner, mose, kvister osv. Det er mange fine ting i skogen, som kongler, steiner, mose, kvister o.l. som vi kan bruke i opplegg sammen med barna - bl.a. eventyr og formingsaktiviteter.

Gården og dyrene våre her i barnehagen må vi heller ikke glemme. Vi vil bli godt kjent med dyrene, vi skal lære hva de sier, hvem de er, hvordan de ser ut og kjennes ut. Det er viktig at barn utvikler empati og trygghet for dyrene. Samlingsstund i fjøset vil vi ha hver gårdsuke og gårdsdag. Vi skal også, som en del av gårdslivet, så og høste egne produkter og studere traktoren nærmere.