Ansatte

Bjørnongan

Marianne Andreassen

Stilling: Pedagogisk leder

Marianne er pedagogisk leder på Bjørnongan :)

Eirik Leine

Stilling: Barnehagelærer
988 54 968
eirik.stiklestad@gmail.com

Barnehagelærer på Bjørnongan :)

Revongan

Ida Kristine Myhre

Stilling: Styrer
906 61 722
ida.stiklestad@gmail.com

Jobber som styrer og er pedagogisk leder på Revongan :)

Linda Karoline F. Karlgård

Stilling: Barnehagelærer
932 81 680
linda.k.stiklestad.barnehage@gmail.com

Jobber som barnehagelærer på revongan :)

Martine Hansen

Stilling: Pedagogisk medarbeider
martine.stiklestad.barnehage@gmail.com

Martine er sammen med Revongan :)

Bjørg Leirset

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider
922 67 165
bjorg.stiklestad@gmail.com

Bjørg er fagarbeider sammen med Revongan :)

Ulvongan

Hedvig Aksnes

Stilling: Pedagogisk leder
481 73 509
hedvig.stiklestad.barnehage@gmail.com

Hedvig er pedagogisk leder for Ulvongan :)

Karina Musum Fellmann

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider
970 45 006
karina.stiklestad@gmail.com

Karina jobber som barne- og ungdomsarbeider sammen med Ulvongan :)

Ann Kristin Lersveen

Stilling: Barnehagelærer
annkristin.stiklestad.barnehage@gmail.com

Ann-Kristin er sammen med Ulvongan :)

Andre ansatte

Emilie Hansen

Stilling: Renholder

Emilie er en av to renholdere og avløsere :)

Tom Anders Hansen

Stilling: Eier

Tom Anders er medeier og vaktmester i barnehagen

Marte Nervik Myrvold

Stilling: Eier
951 60 763
marte.stiklestad.barnehage@gmail.com

Marte er barne- og ungdomsarbeider og eier av barnehagen. Jobber for tiden ikke fast på avdeling, kun i småstunder. Har personal/økonomi/HMS ansvar.