Bjørnongan

Bjørnongan - 4-6 åringen våreBjørnongan er de eldste barna i barnehagen, de som er født i 2015 og 2016 og noen i 2017. Vi legger stor vekt på å utvikle barnas selvstendighet gjennom våre daglige aktiviteter, eksempler på dette er øve på å kle på og av ytterklær selv, gå på toalettet selv og huske å vaske hendene etterpå, og smøre mat selv.Vi drar på mange turer både i skog/fjell og i nærområdet. Vi tilbringer det meste av tiden i barnehagen utendørs, og ønsker å gi barna gode friluftsopplevelser. Vi har minibuss i barnehagen og den vil vi bruke ofte slik at vi kan dra på litt lengre turer. Vi drar både på turer der vi utfordrer oss litt fysisk, og turer der vi legger vekt på utforsking og opplevelser. Når vi ikke er på turer vil vi tilbringe tiden vår i Hakkebakken, Bjørnehiet eller på uteområdet vårt.  Barns medvirkning er noe vi også ønsker å legge vekt på hos oss. Det er viktig at alle barn får føle at de er med på å medvirke i sin egen hverdag, og dette kan vi legge til rette for gjennom jevnlige samtaler med barna om hva de ønsker. Det er ikke alltid vi kan gjøre det de ønsker, men de skal i alle fall vite at de blir hørt og sett. Vi jobber med vennskap og bygge gode relasjoner til hverandre gjennom året blant annet for at barna skal knytte vennskapsbånd og å motarbeide mobbing. Barna skal få oppleve mestring, trygghet og omsorg her i barnehagen!

 
For noen av Bjørnongan vil dette være det siste året i barnehagen – og vi vil gi dem noen erfaringer med skolen og prate om hva som forventes av dem der. Vi ønsker å gi dem et fint siste år i barnehagen, med gode minner fra tiden her sammen med oss. Skolestarterne får sin egen klubb som har møte en gang i uken. Der legges det opp til skolerelaterte aktiviteter, og vi vil også ha skrivedans fast på programmet. Vi avslutter skolestarterklubben i mai som Rosaruss, med russeluer, russestreker og mye annet moro. I tillegg markerer vi avslutningen på barnehagetiden med en overnatting i barnehagen for skolestarterne, som nok er det store høydepunktet for barna.

 ÅRET TIL BJØRNONGAN - 2020/2021

Vi vil dette året fortsette med å ha fokus på å gi barna trygghet rundt dyrene. De skal få utvidet kunnskap om gårdslivet og følge bonden gjennom året. Barna skal få være med på stell av dyrene og rengjøring inne hos dyrene i fjøset. Barna skal også få kunnskap om dyrene vi har og hva vi får av dem – eks. ull fra sauen, og egg fra høns og hvordan vi kan lage mat av egg. Vi har drivhus der vi på våren sår forskjellige frø, og vi steller med disse og følger med i prosessen. Mye av det vi sår er ting vi kan høste inn og spise, som for eksempel agurk, tomat og squash. Vi setter også potet og sår gulrot i åkeren vår. De skal få kjennskap til at når vi sår noe, så høster vi noe og at blomster og grønnsaker trenger næring/vanning for å vokse, samt delta med luking av grønnsakshagen. Vi skal også se nærmere på de ulike kjøretøyene en bonde har. 

Vi blir også å finne en del ute i friluftslivet. Barna skal få kunnskap om de ulike årstidene og forskjellen på dem. De skal få øve seg på å pakke egen tursekk og smøre egen matpakke. Vi vil ha fokus på hvilke klær som skal brukes – avhengig av været. Det vil bli bærturer, toppturer, og fokus på naturvern. Også i år satser vi på å få gjennomført skileik, der vi ønsker å gjøre barna trygge med ski på beina. Vi satser også på å komme oss ut på en litt lengre skitur med niste og sekk. Ettersom vi skal en del på tur er det naturlig at vi tenner en del bål, noe vi også gjør i barnehagen. Derfor er bålvett noe vi kommer til å snakke en del om, hvordan vi skal opptre rundt bålet og at vi skal ha respekt for det. Barna får også øve seg på å spikke med kniv, og vil få ta «spikkelappen» i løpet av året.

Vi vil veksle mellom gårdsuker, friluftsuker og «friuker» gjennom året. I «friukene» vil vi legge opp til forskjellige tema for eksempel brannvernuke, trafikkuke og vikinguke. Men disse ukene vil også basere seg på barnas ønsker og interesser, slik at vi tar hensyn til det de ønsker å finne ut mer om. I vår hverdag, både i barnehagen og ute på turer, legger vi opp til en utforskende tilnærming, det vil si at vi tar tak i det barna kommer med her og nå. Noen ganger vil dette være langt fra det vi voksne har planlagt, men da mener vi det er viktig å la barna medvirke i sin egen hverdag og å få utfolde seg.