/>

Bjørnongan

Bjørnongan - 4-6 åringen våre

 

Bjørnongan er de eldste barna i barnehagen, og i år blir vi 15 Bjørnonga. Vi jobber mye med å hjelpe barna å utvikle sin selvstendighet i daglige aktiviteter, som for eksempel påkledning, dogåing og å ta vare på egne ting. Dette er gode forberedelser til skolestart og det videre liv.

Det blir mange turer på Bjørnongan, og vi prøver å dra steder med forskjellig natur og motoriske utfordringer. Vi tilbringer det meste av tiden utendørs, men trekker selvsagt litt inn på det kaldeste om vinteren. Men likevel prøver vi å få minst en tur ute selv om det er ganske kaldt, men da kun kort tid. Vi bruker minibussen flittig, og kan derfor dra på turer litt lengre unna.  Vi legger vekt på at turene skal være til glede for barna, og at vi skal ha en utforskende holdning til det vi opplever sammen. Vi jobber mye med gårdslivet, både her i barnehagen og på turer vi drar på. Vi følger med hva bonden gjør på åkrene, vi drar på gårdsbesøk, vi steller med dyrene våre, vi dyrker egne grønnsaker og mye mer. Også når det gjelder gårdslivet legger vi opp til at vi utforsker sammen, og finner svarene på våre spørsmål.

Barna blir ofte spurt om hva de ønsker seg, både når det gjelder turmål, aktiviteter og varmmat. På denne måten kan vi sørge for at barna får medvirke i sin egen barnehagehverdag. Det er ikke alltid vi kan gjøre det de ønsker, men de skal kjenne at de blir sett og hørt. Vi jobber med vennskap og bygge gode relasjoner til hverandre gjennom året blant annet for at barna skal knytte vennskapsbånd og å motarbeide mobbing. Barna skal få oppleve mestring, trygghet og omsorg her i barnehagen!

De eldste Bjørnongan blir med i vår skolestarterklubb. Her vil vi gi dem erfaringen med skolegang og hva som forventes av dem der. Vi bruker opplegg som baserer seg på lekbasert læring og vi har skrivedans. Skolestarterklubben avsluttes med rosaruss, russestreker, russeluer og mye moro. I tillegg markerer vi avslutningen på barnehagetiden med en overnatting i barnehagen, som nok er et stort høydepunkt for barna.

 

Året til Bjørnongan 2021/2022


Vi vil dette året fortsette med å ha fokus på å gi barna trygghet rundt dyrene. De skal få utvidet kunnskap om gårdslivet og følge bonden gjennom året. Barna skal få være med på stell av dyrene og rengjøring inne hos dyrene i fjøset. Barna skal også få kunnskap om dyrene vi har og hva vi får av dem – eks. ull fra sauen, og egg fra høns og hvordan vi kan lage mat av egg. Vi har drivhus der vi på våren sår forskjellige frø, og vi steller med disse og følger med i prosessen. Mye av det vi sår er ting vi kan høste inn og spise, som for eksempel agurk, tomat og squash. Vi setter også potet og sår gulrot i åkeren vår. De skal få kjennskap til at når vi sår noe, så høster vi noe og at blomster og grønnsaker trenger næring/vanning for å vokse, samt delta med luking av grønnsakshagen. Vi skal også se nærmere på de ulike kjøretøyene en bonde har.

 Vi blir også å finne en del ute i friluftsliv. Barna skal få kunnskap om de ulike årstidene og forskjellen på dem. De skal få øve seg på å pakke egen tursekk og smøre egen matpakke. Vi vil ha fokus på hvilke klær som skal brukes – avhengig av været. Det vil bli bærturer, toppturer, og fokus på naturvern. Også i år satser vi på å få gjennomført skileik, der vi ønsker å gjøre barna trygge med ski på beina. Vi satser også på å komme oss ut på en litt lengre skitur med niste og sekk. Ettersom vi skal en del på tur er det naturlig at vi tenner en del bål, noe vi også gjør i barnehagen. Derfor er bålvett noe vi kommer til å snakke en del om, hvordan vi skal opptre rundt bålet og at vi skal ha respekt for det. Barna får også øve seg på å spikke med kniv, og vil få ta «spikkelappen» i løpet av året. Vi vil veksle mellom gårdsuker, friluftsuker og «friuker» gjennom året. I temaukene vil vi legge opp til forskjellige tema for eksempel brannvernuke, trafikkuke. Men disse ukene vil også basere seg på barnas ønsker og interesser, slik at vi tar hensyn til det de ønsker å finne ut mer om. I vår hverdag, både i barnehagen og ute på turer, legger vi opp til en utforskende tilnærming, det vil si at vi tar tak i det barna kommer med her og nå. Noen ganger vil dette være langt fra det vi voksne har planlagt, men da mener vi det er viktig å la barna medvirke i sin egen hverdag og å få utfolde seg.

I løpet av året skal vi også ha fokus kroppen vår med utgangspunkt i nettsiden: www.æemæ.no.