/>

Revongan

Revongan er 0-2 åringene våre

Revongan er de minste barna på barnehagen vår, og her er det trygghet og omsorg som står i fokus. Vi legger stor vekt på at tilvenningen skal bli en positiv periode, og at hvert enkelt barn blir møtt ut ifra sine forutsetninger og behov. Å skape gode, trygge relasjoner står sentralt for de minste barna, da dette er grobunnen for all læring og utvikling. Vi ønsker at barna skal få en fin og rolig start på barnehagelivet, og legger til rette for faste, trygge stunder med måltid, bleieskift, rydding, påkledning og soving. Vi har en fast dagsrytme som gjør det oversiktlig og trygt for barna. Vi ønsker at hver dag skal startes med en samlingsstund, der sang står i fokus, og vi vektlegger enkle og faste sanger, rim og regler. Vi bruker konkreter for å visualisere for barna og gi kjennskap til de ulike sangene.

Utetid er viktig for oss, og vi legger opp til rikelig med utetid for barna. Vi har faste turmål i området, slik at barna skal føle seg trygge, og bli godt kjent i nærområdet. Turmålene er lagt opp til at de både kan benyttes under en trilletur og turer til fots. Bjørnehiet er en av turmålene våre; der har vi en naturlekeplass som innbyr til lek, utforskning og god motorisk trening for barna.

Årstidene er sentrale gjennom hele året, og vi legger opp til at barna skal få god innsikt i de ulike årstidene.

Vi rullerer ansvaret for dyrene og fjøset med de andre barnegruppene i barnehagen ved at vi har gårdsuke, friluftsuke og temauke. I gårdsuka så steller vi med dyrene våre, vi ønsker at barna skal bli godt kjent med, og trygge på de ulike dyrene vi har i barnehagen, samtidig så ønsker vi at de skal oppleve mestring sammen med dyrene.

Vi kommer til å bruke tegn til tale på ord som vi bruker mye av i hverdagen. F.eks. spise, tørst, bytte bleie, kle på oss, gå ut, rydde. Det vil sendes ut et eget hefte med mer info om dette etter hvert

 

Året til Revongan 2021/2022

I starten av barnehageåret står tilvenning og det å bli kjent og trygg på hverandre, i fokus. Barna skal få god tid til å bli kjent med omgivelsene og rutinene våre, og bli trygg på dagsrytmen i barnehagen. Vi kommer i hovedsak til å være i barnehagen under denne perioden, eller i nærområdet der barna er trygge og blir godt kjent. Etter hvert som tryggheten vokser kommer vi til å ta lengre turer.

Barna skal i løpet av året bli kjent med dyrene våre, hva de heter, og hva de ulike dyrene sier. Barna får være med på mating og stell, og på å øve seg på å være sammen med dyrene, både i fjøset og ute. De vil også bli kjent med ulikt utstyr, hvordan disse skal håndteres. Trygghet står også sentralt her, slik at barna får gode opplevelser med å være i fjøset og med dyr. Vi ønsker også at barna skal få kjennskap til «Bonden hele året», hva skjer når i løpet av året, hvilket utstyr brukes – barna skal få et innblikk i gårdslivet. I drivhuset og kjøkkenhagen skal vi så bla. tomater, jordbær, poteter, gulrøtter og sukkererter, som vi etterhvert skal høste inn og bruke i matlaging.

Turer hører med til friluftslivet, og vi er så heldige at vi har både Bjørnehiet og Trollskogen rett ved barnehagen. Dette er turområdet vi kommer til å bruke. Vi kommer også til å dra på trilleturer og kanskje noen korte bussturer i nærområdet for de største. Barna skal få et godt kjennskap til nærmiljøet vårt. Samtidig så kommer vi til å legge vekt på at barna skal erfare og få kjennskap til de ulike årstidene vi har.

Dette året så har vi valgt oss et tema som hele barnehagen skal jobbe med, og temaet er Kroppen vår og familie. Så dette er noe dere kommer til å se en god del av.