/>

Ulvongan

Ulvongan - 2-3 åringene våre

Ulvongan er den mellomste gruppa på barnehagen som består av 2-3åringene våre, og vår base er oppe på Ulvehiet. Vi befinner oss imidlertid mye ute, og legger stor vekt på å introdusere barna for gode gårds -og friluftsopplevelser i trygge rammer. Omsorg og trygghet er i hovedfokus, samtidig som vi skal øve på å bli selvstendig. Vi legger opp til læring igjennom hverdagsaktiviteter som f.eks påkledning, smøremåltid, enkel behandling av tursekken, og samtidig vise viktigheten av å hjelpe hverandre.

Vi legger også opp til lekegrupper der hovedfokuset er å øve på samspill, sosiale ferdigheter, samt styrke relasjonene mellom barna. Vi drar mye på tur, enten til fots eller med minibussen vår. Vi skal oppleve mye spennende i nærmiljøet vårt, og legger opp til mange friluftsopplevelser i skog og mark. Her får barna trent godt på sine grovmotoriske ferdigheter. Barna har sin egen tursekk med på tur, og vi øver oss på enkle trafikkregler. Vi vil også ha mye fokus på naturmaterialer gjennom hele året, og benytte disse i formingsaktiviteter. Mat på bålet lager vi året rundt. Vi har egne friluftsuker hver tredje uke.

Vi skal også være mye på gården, og bli enda bedre kjent med livet på gården, dyrene våre og bonden året rundt. Vi tar fatt på ulike oppgaver gjennom sesongene, som såing, høsting, matlaging og dyrestell. Dyrene vi har på gården vil få vårt fokus igjennom hele året, og vi har gårdsuke hver tredje uke. Vi har igjennom hele året fokus på å lære barna hvor maten kommer ifra, og hvordan vi benytter oss av matressursene rundt oss. Bærekraftig utvikling er viktig for oss, og vi legger vekt på å være miljøbevisste. Kildesortering der barna selv er delaktige er en måte å gjøre dette på, og vi vil ta godt vare på naturen som vi ferdes i for å skape gode holdninger til miljøet. Vi benytter også tegn til tale som redskap for å støtte den språklige utviklingen hos barna.

Foreldrene er de med mest kunnskap om sine barn. Vi legger stor vekt på et godt samarbeid mellom barnehagen og foreldrene gjennom hele året, med en åpen dialog og god kommunikasjon som sikrer barna gode, forutsigbare dager i barnehagen.

 

Året til Ulvongan 2021/2022

Vi vil gjennom dette året utforske og oppdage mye sammen, og hovedfokuset vårt vil være på gårdsliv, friluftsliv samt «kroppen min».

Vi skal høste av vekster vi sår i både åker og drivhus, og vi skal plukke frukt og bær. Vekstene vil vi ta vare på å benytte i matlaging, slik at barna får spise det de selv har vært med og høstet. Vi skal stelle godt med dyrene våre, og lære de enda bedre å kjenne. Vi legger opp til rideturer for alle som ønsker det på hestene våre, kaniner skal luftes og stelles, samt at vi sanker egg fra hønene våre for å benytte til matlaging. Vi ønsker at barna skal utvikle empati igjennom dyrestell, og få et godt innblikk i livet til bonden gjennom å følge med på høsting, «våroinn» og andre aktiviteter på gården.

Vi skal ha mange gode friluftsopplevelser, og legger opp til turer både i nærmiljøet til barnehagen, og med bussen vår til andre spennende turmål. Mye av varmmaten vår vil vi tilberede på bålpanna vår, eller bålet ute på tur. Vi skal også bli kjent med dyrene som finnes i skogen, lære fuglene å kjenne, og se etter enkle sportegn i naturen. Naturlekeplassen vår ved Bjørnehiet vil bli flittig brukt. Vi skal også ha fokus på været og årstidene dette igjennom dette året.

Vi vil være miljøengasjerte igjennom hele året, og har kildesortering, gjenbruk og å ta vare på naturen som hovedfokus. Barna skal også få kjennskap til digitale verktøy, og vi vil jobbe med enkle former for teknikk, tekst - og bildeskaping (klippe, lime og forme). Vi har samlingsstunder hver dag, og her vil vi ha fokus på kjente og kjære sanger, dyr og ulike temaer vi jobber med året rundt. Vi benytter oss også av dagtavle i samlingsstunden, for å visualisere dagen vår i barnehagen for å skape forutsigbarhet og tilhørighet. Vi bruker også elementer fra Karlstadmodellen under samlingsstundene våre, med fokus på bl.a. lydproduksjon, begrepstrening og setningsoppbygging.

Et annet tema vi skal jobbe med hele barnehageåret er «kroppen vår». Barna skal bli godt kjent med kroppen til både seg selv og dyrene vi har rundt oss, lære seg hvordan den fungerer, og hvordan vi setter grenser. Vi kan også fremme et sunt fokus på ulikheter gjennom tema kroppen vår.