Virksomhetsplan 20232-2026

Her finner dere virksomhetsplanen vår.

Virksomhetsplanen er utarbeidet etter «Barnehageloven» og «Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver» og skal bidra til at vi følger det som der er nedfelt. Virksomhetsplanen gjelder for flere år og brukes som grunnlag i vårt daglige pedagogiske arbeid. Den gir konkret informasjon om barnehagens pedagogiske innhold, våre satsningsområder, visjoner og mål. Årsplan og virksomhetsplan skal sees i sammenheng. Virksomhetsplanene fastsettes av samarbeidsutvalget.

Virksomhetsplan 2023-2026 finner dere her 🙂