/>

Velkommen til Gårds- og Friluftsbarnehagen på Stiklestad!

Dagen i dag skal bli den beste!

Velkommen til Stiklestad Gårds- og Friluftsbarnehage

«Dagen idag skal bli den beste»

Stiklestad Gårds- og Friluftsbarnehage er en privateid heldagsbarnehage som startet opp 18. august 2008 av eierne Tom Anders Hansen og Hanne Marte Nervik Myrvold. Barnehagen drives i henhold til Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver, Barnehageloven og forskrifter, retningslinjer og årsplan som til en hver tid er gjeldende.

Barnehagen er i et ombygd fjøs fra 1930-tallet og har tre avdelinger.
I fjøset finner vi Revongan 0-2 år, Ulvongan 3-4 år og Bjørnongan 4-6 år.
Vi har også egen lavvo, Bjørnehiet - med tilhørende naturlekeplass.

«Virksomhetens formål er å eie og drive barnehagen på Stiklestad i Verdal kommune.
Den skal sikre barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter
i nært samarbeid og forståelse med barnas hjem.
Gårds- og friluftsliv vektlegges, men fagområdene vil også ha sin plass i virksomheten»

 

Våre satsningsområder:

Friluftsliv

Det ene satsningsområdet vårt er friluftsliv og vi er derfor mye ute både på uteområdet vårt og på turer. Vi bruker da minibussen, vognene eller føttene våre. Her utvikler barna allsidig kunnskap, verdier, holdninger og ikke minst respekt for naturen, men også for venner, familien og våre medmennesker. Barna erfarer mye ute på tur og i naturen, og vi tar oss tid til å leke, snakke om det vi ser, undre oss og oppleve ting underveis. Ved og være mye ute i friluft vil barna ha en læringsarena som byr på mange muligheter og utrfordringer. Der ønsker vi at barna skal oppleve glede, læring, fellesskap og mestring. Det hevdes at det og være i friluft er helsefremmende og gir økt overskudd – noe som er spesielt viktig nå i disse stillesittende teknologitider. 

Turene går ofte til nærområdet og der har vi Trollskogen, Olineskogen, Hundremeterskogen, Hofstadskogen og Stiklestadområdet og leikefjøset der. Vi har også vår helt egen lavvo, Bjørnehiet, som ligger i skogen ved barneghagen – der har vi en naturlekeplass rundt oss og et stort område der barna kan boltre seg på.
Minibussen vår brukes også flittig, slik at vi kommer oss til områder litt lengre unna.  På uteområdet vårt har vi fått et helt nytt «Grillhus» der vi kan tenne bål, lage mat og varme oss i når det er kalde dager i barnehagen.

Gårdsliv

Gjennom daglig arbeid med dyrene våre får barna erfaring med å ta vare på dyrene i fjøset vårt. Dette er med på å lære barna om empati, og de kan sette dette i sammenheng med hvordan vi er mot hverandre. Barna får være med på alt som har med dyrestell å gjøre, alt fra rengjøring til daglig stell av dyrene. Avdelingene bytter på å ha fjøsuke, og disse ukene er det dyrene og dyrestell som blir satt i fokus. Vi deler barna opp i mindre grupper om dagene slik at ikke alle er inne i fjøset samtidig, men alle får vært med i løpet av en fjøsuke.

Vi har kaniner, høner og hester. Og hver vår kommer sauen vår, Bella, og lammer hos oss, og på denne måten får barna være med på at nytt liv blir til. Dette er en spennende tid der vi hver dag sjekker og venter på om lammene blir født. Kaninene, Ludde, Sprett og Pernille, børster vi, koser med og klipper klørne på. Vi har også hatt noen kull med søte kaninunger gjennom årene, og det har alltid vært populært. Vi er i fjøset og ser etter egg hver dag, og dette er like spennende og populært hver gang. Spesielt når vi kan lage oss mat der vi bruker egg som våre egne høner har verpet. Hestene, Dora og Spann, blir børstet og stelt ukentlig. Og vi rir på hestene ofte. Det er ikke alle barna som vil ri i starten, men etter en stund har vi erfart at alle ønsker dette. Og det er moro å først børste hestene og etterpå får ridd en liten tur.

Fjøsstellet legges opp slik at barna deltar ut i fra deres forutsetninger, og dermed får oppleve mestringsfølelse. Vi tar små steg av gangen slik at barna blir trygg på dyrene på egne premisser. Barn som får erfaringer med dyr, beholder sitt åpne sinn - noe de alltid vil ha nytte av. Det blir også hevdet at barns omgang med dyr er bra for barnas sosiale ferdigheter og bidrar til å gi dem et godt selvbilde.

 

Vi bruker kommunikasjonsløsningen KidPlan, les mer om KidPlan her :)