/>

KidPlan

I vår barnehage, vil vi fra høsten 2020, ta i bruk kommunikasjonsløsningen KidPlan med en foreldreapp. Dette gjør det enklere for foreldre å følge med det som skjer i barnehagen.

Foreldreapp

Last ned KidPlan foreldre App fra Appstore/Google Play. Da får du all informasjon fra barnehagen med pushvarsling direkte til mobil, nettbrett eller PC/Mac. Personalet vil før sommeren legge inn all informasjon om dere og deres barn, samt lagt til bilde av barnet på barnets «kort».


I foreldre-appen kan dere:

Lese dagsrapporter om barnet
I dagsrapporten vil du får oversikt over levering og henting av barnet, sovetid og bleieskift dersom dette er aktuelt.

Samtykke
Denne funksjonen gjør det mulig for barnehagen å innhente samtykker fra dere digitalt. Vi legger inn alle samtykker vi trenger. Du som forelder huker av for å godkjenne, eller ikke godkjenne samtykkene.

Få oversikt i foreldreliste
Foreldrelisten gir deg oversikt over de andre barna som går i barnehagen vår og kontaktinformasjon til barnas foreldre. På denne måten blir det enkelt å sende ut bursdagsinvitasjoner og planlegge ettermiddagsbesøk.

Følge med på ukeplan
Kalender-funksjonen viser barnehagens planlagte aktiviteter denne uken. Da vil du kunne lese hva barnehagen har planlagt i morgen, slik at du kan forberede barnet og sende med klær og utstyr som trengs.

Se bilder fra dagen
Vi kan opprette album, og legge ut bilder fra aktiviteter, turer eller hverdagsøyeblikk fra barnehagedagen. Du vil her få innblikk i barnets hverdag i barnehagen, slik at du kan snakke med barnet om hva de har gjort i barnehagen i dag.

Se oppdateringer på «tavla»
Gjennom tavleposter kan vi i barnehagen legge ut korte beskjeder til alle foreldre, eller legge ut korte dagsrapporter med informasjon om hva de har gjort.

Sende beskjeder til barnehagen
Gjennom meldingsfunksjonen kan vi og dere foreldre utveksle viktige beskjeder om barnet. Du vil få push-varsel når vi har sendt deg en melding.

Her kan dere lese mer om KidPlan :)